Regulamin

 1. Wszelkie napoje i posiłki spożywamy poza Smykolandią na przykład w Tawernie.
 2. Dzieci bawią się w skarpetkach, rajstopach.
 3. Rodzicu/opiekunie zadbaj, aby dziecko przed przystąpieniem do zabawy nie miało na sobie przedmiotów typu łańcuszki, klucze, breloczki, wisiorki, okulary itp.
 4. Rodzice/opiekunowie wchodzą na część zabawową wyłącznie w skarpetkach, obuwiu ochronnym lub zmiennym (domowym).
 5. Rodzice/opiekunowie nie mają prawa wstępu na konstrukcję zabawową.
 6. Jeśli Dziecko będzie zachowywać się agresywnie i przeszkadzać w zabawie innym, personel bawialni może skrócić czas pobytu bez zwrotu kosztów.
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie Smykolandii  firma nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Na terenie Smykolandi  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 9. Za bezpieczną zabawę dzieci znajdujących się w Smykolandii odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie. Rodzice/opiekunowie mogą pozostawić dzieci w Smykolandii na swoją własną odpowiedzialność i za zgodą personelu. W takim przypadku konieczne jest pozostawienie numeru telefonu kontaktowego.
 10. W przypadku wejść indywidualnych opłata pobierana jest za jedną godzinę zabawy z tolerancją 5 min.
 11. W Smykolandii zabrania się:
  1. Wspinania po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej.
  2. Wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie.
  3. Korzystania ze ściany wspinaczkowej bez rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
  4. Niszczenia konstrukcji zabawowej, zabawek lub elementów wystroju.
 12. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 13. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w bawialni, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt zgłosić personelowi w formie pisemnej przed opuszczeniem Smykolandii .
 15. Opłaty są pobierane według cennika. Rodzice/opiekunowie  decydują i odpowiadają za czas spędzony przez dziecko w Smykolandii. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu jaki dziecko spędziło w Smykolandii ,   rodzic/opiekun dopłaca za  dodatkowy czas jaki dziecko spędziło w Smykolandii według cennika.