Regulamin Smykolandi

1 Smykolandia jest czynna w godz. 10.00-20.00 cały tydzień.

2 Za bezpieczną zabawę dzieci znajdujących się w Smykolandi odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie. Rodzice/opiekunowie mogą zostawić dzieci w Smykolandi na własną odpowiedzialność i za zgoda personelu.

3 Deszcz lub zbyt duża temperatura może spowodować wyłączenie z dostępności zjeżdzalni i trampolin. W tym przypadku nie zwracamy wniesionych opłat.

4 Dzieci bawią się w skarpetkach, rajstopach.

5 Dzieci bawią się nie mając na sobie przedmiotów typu łańcuszki, klucze, breloczki, wisiorki, okulary,scyzoryków, itp.

6 Rodzice/opiekunowie wchodzą na teren Smykolandi w skarpetkach, obuwiu ochronnym lub zmiennym.

7 Rodzice/ opiekunowie nie mają prawa wstępu na dwupoziomową konstrukcję zabawową.

8 Dzieci nie mogą się zachowywać agresywnie i przeszkadzać innym w w zabawie. Personel Smykolandi ma prawo skrócić czas pobytu dziecka w Smykolandi bez zwrotu kosztów w przypadku złego zachowania dziecka.

9 Za rzeczy pozostawione na Smykolandi firma prowadząca Smykolandię nie odpowiada.

10 Wszelkie napoje spożywamy poza Smykolandią, na przykład w Tawernie. Obowiązuje zakaz spożywania napoi alkoholowych i palenia papierosów.

11 W przypadku wejść indywidualnych opłata pobierana jest za ½ godziny i jedną godzinę z tolerancją 5min.

12 W Smykolandi zabrania się:

korzystania ze Smykolandi dzieciom powyżej 12 lat,

korzystania z trampolin osobom powyżej 45kg,

wspinania po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej,

wspinania się po konstrukcji namiotów,

wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,

korzystania ze ściany wspinaczkowej bez rodziców /opiekunów,

wspinania się na ścianach dmuchańca,

rodzice/opiekunowie nie korzystają ze Smykolandi tak jak dzieci np. nie kładą się w basenie z piłeczkami, nie wchodzą na konstrukcję zabawową,

wykonywania jakichkolwiek ewolucji na trampolinach dmuchańcu poza podskakiwaniem,

Wykonywania jakichkolwiek ewolucji poza zjeżdżaniem przebywając na dmuchańcu-zjeżdżalni.

13 Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.

14 W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w bawialni, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun należy ten fakt niezwłocznie zgłosić personelowi Smykolandi w formie pisemnej przed opuszczeniem Smykolandi.

15 Opłaty za wejście na teren Smykolandi są pobierane według cennika. Rodzice/opiekunowie decydują i odpowiadają za czas spędzony przez dziecko w Smykolandi. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu jaki dziecko miało spędzić w Smykolandi rodzic/opiekun dopłaca za dodatkowy czas jaki dziecko spędziło w Smykolandi według cennika.

16 W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ  COVID-19 WSZYSKIE OSOBY WCZHODZĄCE NA TEREN SMYKOLANDI ZOBOWIĄZANE SĄ DO DEZYNFEKCJI RĄK. DOZOWNIK ZNAJDUJE SIĘ PRZY BRAMCE WEJŚCIOWEJ.

17 WSTĘP NA TEREN SMYKOLANDI  TYLKO PO ZAŁOŻENIU DZIECKU OPASKI.